Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 27, 2023

Del 9 i vår serie '100 timmar prepping'. Vi inleder med en diskussion om vilka prylar vi inte vill leva utan och fortsätter med resonemang om hur vi skall skydda vårt hem efter bästa förmåga. Även med tankar om att göra vårt bostadsområde lite tryggare.