Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 13, 2023

22 år efter nine-eleven står vi i Sverige inför vår kanske allvarligaste terrorhotnivå. Vad innebär det för vår vardag att befinna oss i terrorhotnivå 4, och vad har egentligen SÄPO sagt konkret om hoten. Innebär det någon skillnad för vår hemberedskap?