Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 15, 2023

Utifrån den amerikanska prepperdevisen beans, bullets and band-aids testar vi att leva på bönor en hel vecka. Närmare 700 gram kokta bönor varje dag i 7 dagar. Vi diskuterar vilka utmaningar det kan vara vid en samhällsstörning och andra insikter vad som händer med våra magar. Vi testar, så du slipper.