Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2023

Vad vi äter betyder mycket för vår hälsa och överlevnad ur ett långsiktigt perspektiv. När vi planerar för mat över flera månader finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Inte bara kolhydrater, fett och protein utan även vitaminer och mineraler. Vi har tittat närmare på de nordiska näringsrekommendationerna NNR 2023.