Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 22, 2023

Säkerhetsläget just nu är väldigt ansträngt och i måndags mördades två svenskar i Bryssel av en islamistisk man just för att de var svenskar. Hur skall vi tänka kring detta och de krig som just nu pågår med hög intensitet i Europa och närområde. Vi har också prövat att vara vakna ett par nätter utan att sova för att se hur det skulle fungera vid eventuella terrorhändelser eller evakuering i vår serie: Vi testar, så du slipper.