Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2023

Niklas Kämpargård har kommit med ytterligare en bok om beredskap, Urbant kaos. Vi har läst den och diskuterar igenom en del av innehållet samt avslöjar om vi tycker detta är en bok man borde köpa eller inte.