Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 26, 2023

En reflektion över senaste tidens händelser som kan påverka vår hemberedskap för Sverige som helhet och vår ekonomi. AI och ChatGPT har också varit i nyhetsflödet och vi hur är det med AI och Echelon?