Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 5, 2020

Ensam är inte stark, och att få med sig familjen i hemberedskapen ger stora fördelar. Men hur skall man börja prata om förberedelser hemma, och vad bör man köpa först. Vi ger tips och förslag på några bra genvägar till inköp.

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson
01 Bekräftat fall av Corona i Sverige 
08 Contagion 
09 Outbreak 
10 Skogsliv 
13 2 minutes to escape a burning building