Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2020

Torbjörn Selin, instruktör i överlevnad både militärt och civilt. Grundare av utbildningsföretaget All in Nature och nu aktuell som författare till boken Prepping: Överlevnadshandboken. Hör hans tankar om varför alla borde gå kurser i överlevnad, och om hans kommande äventyr i Amazonas djungel.

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions
00 Host Anette Staaf
00 Host Niklas Larsson
01 All in Nature 
05 Överlevnad BAS 
06 Prova på Skog 
07 Kustöverlevnad 
11 Första hjälpen i friluftslivet 
15 All in Nature Facebook 
15 All in Nature Instagram 
22 Prepping - Överlevnadshandboken 
24 Torbjörn i Café 
29 Hemberedskap på Patreon