Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2020

Niklas dyker ner i frågelådan från er lyssnare. Hur gör man med katten, kan man få tag i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, tips för ökad op-sec, tankar om Corona samt hälsningar från Martin på Vardagsprepping och Klas på Var Redo! Kryddat med info om kommande avsnitt och hur ni kan stödja podden.

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions
00 Host Niklas Larsson
05 TFÖ2020
06 Aurora20
09 Prepperiet
11 Vardagsprepping
15 Skogsliv
16 Var Redo
22 Patreon
24 Livsberedskap