Preview Mode Links will not work in preview mode

May 6, 2020

Vi diskuterar hur Covid19 drabbar oss både fysiskt och mentalt, och hur man bör tänka kring åtgärder mot detta. I detta avsnitt behandlar vi främst de mentala tankarna för att behålla en resilient inställning.