Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2020

Vi pratar karantän vid Covid19, varför Niklas tycker utökad distansering är bättre och hur man på bästa sätt hanterar effekterna av detta. Varför Covid19 drabbar vissa grupper värre och vad vi kan göra för att hjälpa dem. Samt att vi alla bör förbereda oss för andra vågen.