Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 1, 2020

Sommarprat, om lite allt möjligt och inte nödvändigtvis saker som hör ihop och inte ens inspelat vid samma tidpunkt. Låter kanske rörigt men förhoppningsvis också underhållande.