Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 15, 2020

Den viktigaste resursen inom hemberedskap är du. Att träna och utvecklas både mentalt, fysiskt och kunskapsmässigt gör dig tryggare i situationer både till vardags och i kris. I detta avsnittet diskuterar vi en metod för att hjälpa oss i detta.