Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 29, 2020

Det kan vara svårt att avgöra när krisen är ett faktum, speciellt vid händelser som pågår över en längre tid. Vi pratar om World War Z, Handmaids Tale och reflekterar kring aktuella kriser: Covid19, Black Lives Matter och Hongkong.