Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 26, 2020

Anette fick ett externt uppdrag att sammanfatta tankar om prepping och vi pratar om vilka tankar hon fick av detta, och hur det skiljer sig från hur hon tänkte för några år sedan.