Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 21, 2020

Med mer kunskap behöver man färre prylar. Hemberedskap är ingen materialsport, men vissa prylar vill vi inte vara utan.

Detta var det femte tipset i Anettes föreläsning, Prepping - var förberedd!
https://www.facebook.com/watch/?v=713884539189666&extid=KhQTPACxKpEo4Q1l