Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 4, 2020

Vad är psykologiskt immunförsvar, hur bygger man upp det att bli starkare, och varför tror vi att preppers har bättre förutsättningar för just detta.