Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 16, 2020

Niklas har provat digital minimalism en månad och delar med sig av sina reflektioner, och hur det ger mer tid att lägga på andra preppingförberedelser exempelvis träning och dessutom är en bra förberedelse för störningar i elförsörjningen.