Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 23, 2020

Hur ser din hemberedskap ut om 1000 dagar? Har du en tydlig plan för hur du skall komma dit? Det finns empiriska bevis för styrkan att sätta långsiktiga och tydliga mål. Vi pratar om hur våra liv förändrats de senaste 1000 dagarna och utmanar er att följa med på 1000 nya dagar från och med den 7 januari.