Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 30, 2020

Vi får inte glömma att det varit andra samhällsstörningar än Covid-19 under 2020, och fortsätta att förbereda oss för olika risker. Vi tar upp ett antal större händelser under året som passerat men också en del positiva saker. Gott nytt år!