Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 3, 2021

Vi följer upp med mer om privatekonomi och varför det är så viktigt. Hur man kan tänka när man gör budget samt lägga upp sitt sparande.