Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 10, 2021

Vaccineringen går trögt och vi diskuterar metoder och strategier för att hålla hoppet uppe. Tre olika copingmetoder inom klassisk psykologi samt den japanska Naikan-metoden.