Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 17, 2021

Att inte träffas är det nya sättet att träffas. Vi pratar onlinekurser, tekniska utmaningar och egna erfarenheter. Vi bjuder också in till zoomhäng med oss.