Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 24, 2021

Vardagsprepping som vi menar är den mest produktivare prepparen online på olika medier fyller 2 år, och vi firar Martin på hans födelsedag med en diskussion via Zoom. Hur det startade, erfarenheter längs vägen och planer för framtiden.