Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 17, 2021

Vi pratar om den nuvarande utvecklingen och delger en för oss mycket tråkig nyhet. Vi tar också upp frågor som kommit in från er lyssnare och funderar bland annat kring om man skall vara anonym som prepper eller inte.