Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 7, 2021

Påsk har passerat och vi diskuterar aktuella händelser, Anettes personliga exodus och tankar kring att förlora allt.