Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2019

Anette pratar om sina erfarenheter under prepptestet #envecka då hon levde utan ström och vatten i sin lägenhet.