Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 6, 2019

Anette och Niklas pratar om sina insikter den senaste veckan, och får lyssnarfrågan varför de gillar Lidl.