Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 9, 2019

Anette och Niklas pratar om kurser de gått som varit bra för deras hemberedskap. Vilka föreningar de varit med i vid kurstillfällena och varför kurserna rekommenderas.