Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 31, 2019

Niklas pratar om målfokus; Sean Covey 4DX, SMARTa mål, nya produktionsformat och vikten av elektrolyter.

Shownotes: