Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 14, 2019

Senaste tidens nyheter får oss att fundera på, är världen på väg åt helsike?

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson
00 Producer Martin Lindeskog 
02 The 100 Netflix
05 P3 Dystopia Det sjätte massutdöendet
05 Bidöden 
06 Nordea cyberstölder 
07 Iran beslagtar oljetankers 
08 Fallet av Wilderäng 
09 Kollaps av Jonstad 
10 Bostadsbyggandet minskar 
10 Inbromsning av högkonjunkturen 
12 Underskottet skenar i Bengtsfors 
13 House of Cards Netflix 
14 Gold 6-year high 
21 Heatpal 5100 
26 Kontakta oss epost@hemberedskap.se
28 Podcasting Meetup Göteborg 
28 Johan & Nyström Avenyn
29 Anettes te 
30 Niklas te 
31 Österrikiska skolan 
32 Fibonacci 
33 Elliot Wave