Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 4, 2019

Anette och Niklas diskuterar förutsättningarna för en prepper i Riga.

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson