Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2019

Efter föreläsning med Sveriges ÖB General Michael Bydén reflekterar vi över hans budskap och innehåll i föreläsningen.