Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2019

Efter föreläsning med Sveriges ÖB General Michael Bydén reflekterar vi över hans budskap och innehåll i föreläsningen.

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson
00 Producer Martin Lindeskog
00 General Micael Bydén 
04 Återkommande problem med Swish 
08 Försvarsmakten övar med polisen 
11 NATO artikel 5 
13 Försvarsmakten utomlands 
18 Försvarsmakten och skogsbränderna 
20 Typfall från FOI 
21 Höstsol av Lars Wilderäng 
30 Föreningen för Göteborgs Försvar 
31 Ostfriesen blend 
31 East Frisia