Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 26, 2022

Det finns många orosmoln på himlen just nu. Vi pratar om vad vi ser som problem som behöver beaktas just nu med stigande elpriser, inflation, ökat våld och skjutningar och så Ryssland förstås.