Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 9, 2022

Vi pratar om lämpliga åtgärder inför kommande cyberangrepp på ett personligt plan och informationssäkerhet i allmänhet. Även resonemang om viktiga system som kommer att påverkas och tidigare händelser i Östeuropa.