Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 16, 2022

PTT är vårt nya koncept med kortare avsnitt på runt 10 minuter där vi delar med oss av preppertankar, tips och svarar på lyssnarfrågor.