Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2022

Hur designar vi vårt liv för att vara alltid före i krisen? För att skapa handlingsfrihet och motståndskraft. Vi pratar om boken Alltid Före från Rekyl och Semper Miles.