Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 17, 2022

Den vanligaste olyckan som leder till en natt på sjukhuset står för 70% av olyckorna. Vet du vilken det är? Vi svarar på lyssnarfrågan om de 3 vanligaste olyckorna i Sverige.