Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2022

Kriget i Ukraina har skapat en stor tillströmning av kvinnor på alla prepperforum. Anette lyfter ett antal kvinnliga perspektiv på personlig krisberedskap.