Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2022

Kunskap väger lätt men ibland behöver vi också prylarna för att klara av krisen på ett bra sätt. Vi pratar om utrustningskapitlet i boken Alltid Före.