Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2022

Semestern närmare sig, pandemin är (kanske?) över. Blir det utlandssemester i år? Då finns det en del förberedelser och tankar för att vara förberedd på det värsta.