Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 19, 2022

Sommaren är här och med den snart semester. Ledig tid och ljusa kvällar ger bra förutsättningar för att öva på något vi tycker alla preppers bör kunna.