Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 17, 2022

Om vi har möjlighet att använda vårt fordon när vi evakuerar från krisen underlättare det många aspekter, men då måste det fungera som vi förväntar oss. För att vi skall kunna lite på vårt fordon måste vi också ta hand om det.