Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 17, 2022

Efter en lyssnarkommentar ger vi våra tankar på vad som känns viktigt att skaffa fler av just nu. Fler av något som vi tror kan ge god effekt på krisberedskapen.