Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2022

Våra behov och åtgärder förändras till viss del när vi blir äldre. Tips och tankar till dig som redan är äldre eller som har nära och kära som kan behöva råd kring hemberedskap på äldre dar.