Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 16, 2022

Något vi ofta hör från personer som precis börjat med beredskap, eller som stött på preppers i andra sammanhang. Skäggiga gamla farbröder som bor ute i skogen, preppers är konstiga?