Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 19, 2022

Prepper är för många ett värdeladdat ord, både positivt och negativt. När är man en prepper egentligen och vad innebär det? Vi ser några gemensamma grunder men också mycket som skiljer preppers från varandra.