Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 26, 2022

Dagen har blivit kortare, temperaturen har fallit, winter is coming. Vi diskuterar några inköp som det börjar bli bråttom med, vissa åtgärder som behöver göras där hemma och lite egna känslor inför den kommande vintern.