Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 16, 2022

Är du mentalt förberedd för krisen? Tar du dig tid att öva upp dina mentala styrkor så du är väl förberedd för att möta alla aspekter av krisen? Vi pratar om tankar och övningar som gjort oss starkare.